Президент: Димитър Василев; Email: dimitar.vasilev@dirafrukt.eu

СОФИЯ:

Дира Фрукт ЕООД, София (Слатина), булевард  „Професор. Цветан Лазаров” 13, склад 109.
Email: office@dirafrukt.eu ; dira_frukt@abv.bg
Телефон: +359 (0) 2 9712743
Факс: +359 (0) 2 9712743

Управител на склад § Продажби: Димитър Вандов ; Мобилен: +359889161818
Юрист консултант: Наташа Василева ; Мобилен: +359882901820; Email: natasha.vasileva@dirafrukt.eu


ПЪРВЕНЕЦ (ПЛОВДИВ):

Дира Фрукт ЕООД, Първенец 4110 (Пловдив), Коматевско шосе, Зеленчуково тържище Първенец, склад 8 и 9.

Телефон: +359 (0) 3111 3213
Факс: +359 (0) 3111 3213

Управител на склад § Продажби: Димитър Македонски; Мобилен: +359887525003.
Касиер: Виолета Ангелова ; Мобилен: +359882901835. Email: violeta.angelova@dirafrukt.eu


ЦЕНТРАЛЕН ОФИС:

Дира Фрукт ЕООД, Първенец 4110 (Пловдив), Коматевско шосе, срещу Зеленчуково тържище Първенец.

Телефон: +359 (0) 3111 2177
Факс: +359 (0) 3111 2175
Управител на склад: Георги Тасев; Мобилен: +359882901826. Email: georgi.tasev@dirafrukt.eu  

Покупки, логистика и супермаркети: Светлана Банкова;
Мобилен: +359882901830. Email: svetlana.bankova@dirafrukt.eu
Език: Английски.За контакти
2009-2011 Dira Frukt Corporation. All rights reserved. Web design by NUCLEAR

Вижте по-голяма карта
Change language: Bulgarian / English / Francais / Deutsch